01/07/2018
מספר משרה מכרז פומבי מס' 9-2018
תאריך אחרון להגשת מועמדות 15/07/2018
סטאטוס משרה סגורה
קובץ משרה הורדה

מרכז/ת בתחום חברה, קהילה ומכינות

 

מתח דרגות : 36-39 בדירוג 588 / דירוג כלכלנים

 

היקף העסקה: משרה מלאה

 

כפיפות המשרה: ממונה תחום חברה, קהילה ומכינות

 

מקום העבודה: ירושלים

 

תחילת עבודה: מיידית