12/01/2020
מספר משרה מכרז פומבי מס' 02-2020
תאריך אחרון להגשת מועמדות 26/01/2020
סטאטוס משרה סגורה
קובץ משרה הורדה

מרכז/ת בתחום חברה, קהילה ומכינות

שם התפקיד: מרכז/ת בתחום חברה, קהילה ומכינות

מתח דרגות: 36 – 39 דירוג 588 / דרוג כלכלנים

היקף העסקה: משרה מלאה

כפיפות המשרה: ממונה תחום חברה, קהילה ומכינות

מקום העבודה: ירושלים

תחילת עבודה: מיידית