09/07/2020
מספר משרה מכרז פומבי 8-2020
תאריך אחרון להגשת מועמדות 23/07/2020
סטאטוס משרה סגורה
קובץ משרה הורדה

מרכז/ת בתחום כספים

 

שם התפקיד: מרכז/ת בתחום הכספים

מתח הדרגות: ה'-ג' בדירוג מל"ג / דירוג כלכלנים*

היקף העסקה: משרה מלאה

מקום עבודה: ירושלים

כפיפות המשרה: ממונה כספים באגף מנהל ומשאבי אנוש

תינתן עדיפות לייצוגם של בני שני המינים, של אנשים עם מוגבלות, של בני האוכלוסייה הערבית לרבות הדרוזים והצ’רקסים ושל מי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה, של בני האוכלוסייה החרדית ושל עולים חדשים שיהיו בעלי כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.