20/02/2020
מספר משרה מכרז פומבי 5-2020
תאריך אחרון להגשת מועמדות 05/03/2020
סטאטוס משרה סגורה
קובץ משרה הורדה

מרכז/ת בתחום מקרו ותשתיות פיזיות

שם התפקיד: מרכז/ת בתחום מקרו ותשתיות פיזיות

תיאור כללי: מרכז הטיפול בנושאים שבאחריות תחום מקרו (מתודולוגיה)

מתח דרגות: 36-40 דירוג כלכלנים 551

היקף העסקה: משרה מלאה

כפיפות המשרה: ממונה בתחום מקרו ותשתיות

מקום העבודה: ירושלים

תחילת עבודה: מיידית

תינתן עדיפות לייצוגם של בני שני המינים, של אנשים עם מוגבלות, של בני האוכלוסייה הערבית לרבות הדרוזים והצ'רקסים ושל מי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה, של בני האוכלוסייה החרדית ושל עולים חדשים שיהיו בעלי כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.