04/12/2018
מספר משרה מכרז פומבי 14-2018
תאריך אחרון להגשת מועמדות 18/12/2018
סטאטוס משרה סגורה
קובץ משרה הורדה

מרכז/ת בתחום מקרו ותשתיות

 

תיאור כללי: מרכז/ת הטיפול בנושאים שבאחריות תחום מקרו ותשתיות

מתח דרגות: 36 – 39 דרוג 588/דרוג כלכלנים

היקף העסקה: משרה מלאה

כפיפות המשרה: ממונה תחום מקרו ותשתיות

מקום העבודה: ירושלים

תחילת עבודה: מיידית