08/01/2019
מספר משרה מכרז פומבי 1-2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות 22/01/2019
סטאטוס משרה סגורה
קובץ משרה הורדה

מרכז/ת בתחום מקרו ותשתיות

 

תיאור כללי: מרכז/ת הטיפול בנושאים שבאחריות תחום מקרו ותשתיות

מתח דרגות: 36 – 39 דרוג 588/דרוג כלכלנים

היקף העסקה: משרה מלאה

כפיפות המשרה: ממונה תחום מקרו ותשתיות

מקום העבודה: ירושלים

תחילת עבודה: מיידית