16/09/2019
מספר משרה מכרז פומבי מספר 8-2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות 02/10/2019
סטאטוס המכרז הסתיים, בשלב מיון מועמדים
קובץ משרה הורדה

מרכז/ת בתחום מקרו ותשתיות

שם התפקיד: מרכז/ת בתחום מקרו ותשתיות

תיאור כללי: מרכז הטיפול בנושאים שבאחריות תחום מקרו ותשתיות

מתח דרגות: 36 – 39 דירוג 588 / דרוג כלכלנים

היקף העסקה: משרה מלאה

כפיפות המשרה: ממונה בתחום מקרו ותשתיות

מקום העבודה: ירושלים

תחילת עבודה: מיידית