19/08/2018
מספר משרה מכרז פומבי מס' -11 2018
תאריך אחרון להגשת מועמדות 02/09/2018
סטאטוס משרה סגורה
קובץ משרה הורדה

מרכז/ת בתחום שכר הסגל במוסדות להשכלה גבוהה

 

שם התפקיד: מרכז/ת בתחום שכר הסגל במוסדות להשכלה גבוהה

 

מתח דרגות: 36 – 39 דירוג 587 / דירוג כלכלנים

 

היקף העסקה: משרה מלאה

 

כפיפות המשרה: ממונה תחום שכר ותנאי העסקה

 

מקום העבודה: ירושלים

 

תחילת עבודה: מיידית