31/10/2019
מספר משרה מכרז פומבי מס' 10-2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות 14/11/2019
סטאטוס משרה סגורה
קובץ משרה הורדה

מרכז/ת בתחום תכנון ומידע

שם התפקיד: מרכז/ת בתחום תכנון ומידע

מתח דרגות: ה' – ג' בדירוג המל"ג

היקף העסקה: משרה מלאה

כפיפות המשרה: ממונה תחום תכנון ומידע

מקום העבודה: ירושלים

תחילת עבודה: מיידית