30/04/2020
מספר משרה מכרז פומבי 7-2020
תאריך אחרון להגשת מועמדות 14/05/2020
סטאטוס משרה סגורה
קובץ משרה הורדה

מרכז/ת בתחום תכנון ומידע

שם התפקיד: מרכז/ת בתחום תכנון ומידע

מתח דרגות: דרוג מל"ג / דירוג כלכלנים

היקף העסקה: משרה מלאה

כפיפות המשרה: ממונה תחום תכנון ומידע

מקום העבודה: ירושלים

תחילת עבודה: מיידית

תינתן עדיפות לייצוגם של בני שני המינים, של אנשים עם מוגבלות, של בני האוכלוסייה הערבית לרבות הדרוזים והצ'רקסים ושל מי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה, של בני האוכלוסייה החרדית ושל עולים חדשים שיהיו בעלי כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.