06/11/2019
מספר משרה מכרז פומבי מס' 11-2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות 20/11/2019
סטאטוס המכרז הסתיים
קובץ משרה הורדה

מרכז/ת בתחום תקצוב אוניברסיטאות

שם התפקיד: מרכז/ת בתחום תקצוב אוניברסיטאות

מתח דרגות: 36 – 39 דירוג 587 / דירוג כלכלנים

היקף העסקה: משרה מלאה

כפיפות המשרה: ממונה תחום תקצוב אוניברסיטאות

מקום העבודה: ירושלים

תחילת עבודה: מיידית