18/10/2018
מספר משרה מכרז פומבי מס' 13-2018
תאריך אחרון להגשת מועמדות 01/11/2018
סטאטוס משרה סגורה
קובץ משרה הורדה

מרכז/ת בתחום תקצוב מכללות

שם התפקיד: מרכז/ת בתחום תקצוב מכללות

תיאור כללי: מרכז/ת הטיפול בנושאים שבאחריות תחום תקצוב המכללות

מתח דרגות: 36 – 39 דרוג 588/דרוג כלכלנים

היקף העסקה: משרה מלאה

כפיפות המשרה: ממונה תחום תקצוב מכללות

מקום העבודה: ירושלים

תחילת עבודה: מיידית