19/08/2018
מספר משרה מכרז פומבי מס' 10-2018
תאריך אחרון להגשת מועמדות 02/09/2018
סטאטוס משרה סגורה
קובץ משרה הורדה

מרכז/ת בתחום תקצוב מכללות

 

שם התפקיד: מרכז/ת בתחום תקצוב מכללות

 

תיאור כללי: מרכז/ת הטיפול בנושאים שבאחריות תחום תקצוב המכללות

 

מתח דרגות: 36 – 39 דירוג 588 / דרוג כלכלנים

 

היקף העסקה: משרה מלאה

 

כפיפות המשרה: ממונה תחום תקצוב מכללות

 

מקום העבודה: ירושלים

 

תחילת עבודה: מיידית