02/08/2020
מספר משרה מכרז פומבי 9-2020
תאריך אחרון להגשת מועמדות 16/08/2020
סטאטוס משרה סגורה
קובץ משרה הורדה

מרכז/ת חשבות ובקרה

שם התפקיד: מרכז/ת חשבות ובקרה

מתח הדרגות : ה'-ג' בדרוג המל"ג/* דרוג כלכלנים 551

היקף העסקה: משרה מלאה  

כפיפות המשרה: חשבת בכירה

מקום העבודה: ירושלים

תחילת עבודה: מיידית

*קליטה לדירוג כלכלנים תהיה בכפוף להשכלה רלוונטית.

תינתן עדיפות לייצוגם של בני שני המינים, של אנשים עם מוגבלות, של בני האוכלוסייה הערבית לרבות הדרוזים והצ’רקסים ושל מי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה, של בני האוכלוסייה החרדית ושל עולים חדשים שיהיו בעלי כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.