20/08/2020
מספר משרה מכרז פומבי 10-2020
תאריך אחרון להגשת מועמדות 03/09/2020
סטאטוס משרה סגורה
קובץ משרה הורדה

מרכז/ת משרד ארסמוס + ישראל

שם התפקיד: מרכז/ת משרד ארסמוס+ ישראל

אופן העסקה: חוזה אישי

היקף העסקה: משרה מלאה

כפיפות המשרה: ממונה משרד ארסמוס+ ישראל

משך העסקה: עד סוף 2020 עם אפשרות להארכה

תינתן עדיפות לייצוגם של בני שני המינים, של אנשים עם מוגבלות, של בני האוכלוסייה הערבית לרבות הדרוזים והצ’רקסים ושל מי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה, של בני האוכלוסייה החרדית ושל עולים חדשים שיהיו בעלי כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.