20/02/2020
מספר משרה משרה סטודנט/ית 4-20
תאריך אחרון להגשת מועמדות 27/02/2020
סטאטוס משרה סגורה
קובץ משרה הורדה

משרה סטודנט/ית לאגף הערכת איכות והבטחתה

היקף העסקה: עד 96 שעות בחודש

תחילת עבודה: מיידית

מתח הדרגות: חוזה סטודנטים

מקום העבודה: ירושלים

  1. תינתן עדיפות לייצוגם של בני שני המינים, של אנשים עם מוגבלות, של בני האוכלוסייה הערבית לרבות הדרוזים והצ'רקסים ושל מי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה, של בני האוכלוסייה החרדית ושל עולים חדשים שיהיו בעלי כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.