29/11/2021
מספר משרה JB-58
תאריך אחרון להגשת מועמדות 06/12/2021
סטאטוס משרה סגורה
קובץ משרה הורדה

משרת אמון – נהג ליו"ר ות"ת JB-58

תיאור כללי: איסוף והחזרת היו"ר מדי יום מכפר סבא לירושלים וחזרה. ביצוע משימות נהיגה, שליחויות ותחזוקת רכב.

מתח דרגות: דירוג נהגים

כפיפות המשרה: מנכ"ל מל"ג

היקף העסקה: משרה מלאה

מקום העבודה: ירושלים

תחילת עבודה: מיידית

תינתן עדיפות לייצוגם של בני שני המינים, של אנשים עם מוגבלות, של בני האוכלוסייה הערבית לרבות הדרוזים והצ'רקסים ושל מי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה, של בני האוכלוסייה החרדית ושל עולים חדשים שיהיו בעלי כישורים דומים וכישוריהם של מועמדים אחרים.