14/05/2018
מספר משרה סטודנט 5-18
תאריך אחרון להגשת מועמדות 21/05/2018
סטאטוס משרה סגורה
קובץ משרה הורדה

משרת סטודנט בתחום אסטרטגית בינלאומיות וקשרי חוץ

היקף העסקה: עד 96 שעות בחודש
תחילת העסקה: מיידית

 

כפיפות המשרה: ממונה תחום אסטרטגית בינלאומיות וקשרי חוץ

 

מתח הדרגות: חוזה סטודנטים

 

מקום העבודה: ירושלים