07/10/2015
מספר משרה סטודנט 10-15
תאריך אחרון להגשת מועמדות 14/10/2015
סטאטוס משרה סגורה

משרת סטודנט בתחום קשרים בינלאומיים

 

היקף העסקה: עד 96 שעות בחודש
תחילת העסקה: מיידית
כפיפות המשרה: מנהלת קשרי אקדמיה ישראל – אסיה, מל"ג/ ות"ת
מתח הדרגות: חוזה סטודנטים
מקום העבודה: ירושלים

 

להגשת מועמדות לחץ כאן