01/12/2020
מספר משרה סטודנט 14-20
תאריך אחרון להגשת מועמדות 08/12/2020
סטאטוס המכרז הסתיים
קובץ משרה הורדה

משרת סטודנט/ית באגף דוברות והסברה

היקף העסקה: עד 96 שעות בחודש

מתח הדרגות: חוזה סטודנטים

כפיפות המשרה: דוברת

תחילת עבודה: מיידית

מקום העבודה: ירושלים

תינתן עדיפות לייצוגם של בני שני המינים, של אנשים עם מוגבלות, של בני האוכלוסייה הערבית לרבות הדרוזים והצ'רקסים ושל מי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה, של בני האוכלוסייה החרדית ושל עולים חדשים שיהיו בעלי כישורים דומים וכישוריהם של מועמדים אחרים.