21/05/2020
מספר משרה סטודנט 7-20
תאריך אחרון להגשת מועמדות 28/05/2020
סטאטוס משרה סגורה
קובץ משרה הורדה

משרת סטודנט/ית באגף האקדמי

היקף העסקה: בין 90 ל- 120 שעות בחודש

מתח הדרגות: חוזה סטודנטים

כפיפות המשרה: ממונה תחום מדעי הרוח, חינוך ואמנויות

מקום העבודה: ירושלים

תחילת עבודה: מיידית

תינתן עדיפות לייצוגם של בני שני המינים, של אנשים עם מוגבלות, של בני האוכלוסייה הערבית לרבות הדרוזים והצ'רקסים ושל מי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה, של בני האוכלוסייה החרדית ושל עולים חדשים שיהיו בעלי כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.