02/01/2020
מספר משרה משרת סטודנט/ית 01-20
תאריך אחרון להגשת מועמדות 16/01/2020
סטאטוס משרה סגורה
קובץ משרה הורדה

משרת סטודנט/ית בתחום אסטרטגית בינלאומיות וקשרי חוץ

היקף העסקה: עד 96 שעות בחודש

מתח הדרגות: חוזה סטודנטים

כפיפות המשרה: ממונה אסטרטגית בינלאומיות וקשרי חוץ

מקום העבודה: ירושלים

תחילת עבודה: מיידית