06/12/2021
מספר משרה JB-62
תאריך אחרון להגשת מועמדות 13/12/2021
סטאטוס משרה סגורה
קובץ משרה הורדה

משרת סטודנט/ית בתחום מדעי החברה ורב תחומי JB-62

היקף העסקה: עד 96 שעות בחודש

מתח הדרגות: חוזה סטודנטים

כפיפות המשרה: ממונה תחום מדעי החברה ורב תחומי

מקום העבודה: ירושלים

תחילת עבודה: מיידית

תינתן עדיפות לייצוגם של בני שני המינים, של אנשים עם מוגבלות, של בני האוכלוסייה הערבית לרבות הדרוזים והצ'רקסים ושל מי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה, של בני האוכלוסייה החרדית ושל עולים חדשים שיהיו בעלי כישורים דומים וכישוריהם של מועמדים אחרים.