30/06/2020
מספר משרה משרת סטודנט/ית 10-20
תאריך אחרון להגשת מועמדות 08/07/2020
סטאטוס משרה סגורה
קובץ משרה הורדה

משרת סטודנט/ית לתחום מלגות מצוינות

היקף העסקה: עד 96 שעות בחודש

מתח הדרגות: חוזה סטודנטים

כפיפות המשרה: ממונה בכיר תחום מלגות מצוינות

מקום העבודה: ירושלים

תחילת עבודה: מיידית

תינתן עדיפות לייצוגם של בני שני המינים, של אנשים עם מוגבלות, של בני האוכלוסייה הערבית לרבות הדרוזים והצ’רקסים ושל מי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה, של בני האוכלוסייה החרדית ושל עולים חדשים שיהיו בעלי כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.