17/11/2021
מספר משרה JB-55
תאריך אחרון להגשת מועמדות 24/11/2021
סטאטוס המכרז הסתיים, בשלב מיון מועמדים
קובץ משרה הורדה

משרת סטודנט/ית לתחום מלגות JB-55

היקף העסקה: עד 96 שעות בחודש (אפשרות הרחבה ל- 120 שעות בהסכמת הסטודנט ובתאום עם הממונה)

תחילת עבודה: מיידית

מתח הדרגות: חוזה סטודנטים

מקום העבודה: ירושלים

תינתן עדיפות לייצוגם של בני שני המינים, של אנשים עם מוגבלות, של בני האוכלוסייה הערבית לרבות הדרוזים והצ'רקסים ושל מי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה, של בני האוכלוסייה החרדית ושל עולים חדשים שיהיו בעלי כישורים דומים וכישוריהם של מועמדים אחרים.