08/06/2016
מספר משרה סטודנט 5-16
תאריך אחרון להגשת מועמדות 15/06/2016
סטאטוס משרה סגורה

משרת סטודנט ליחידת הדוברות וההסברה

היקף העסקה: עד 96 שעות בחודש למשך חצי שנה
תחילת העסקה: מיידית
כפיפות המשרה: ממונה תחום דוברות והסברה
מתח הדרגות: חוזה סטודנטים
מקום העבודה: ירושלים

 

שליחת קורות חיים