19/09/2016
מספר משרה סטודנט 09-16
תאריך אחרון להגשת מועמדות 25/09/2016
סטאטוס משרה סגורה

משרת סטודנט ליחידת הדוברות וההסברה

היקף העסקה: עד 96 שעות בחודש, למשך שלושה חודשים (עם אופציה להארכה)

 

תחילת העסקה: מיידית

 

כפיפות המשרה: ממונה תחום דוברות והסברה

 

מתח הדרגות: חוזה סטודנטים

 

מקום העבודה: ירושלים

 

שליחת קורות חיים