26/05/2015
מספר משרה סטודנט 4-15
תאריך אחרון להגשת מועמדות 01/06/2015
סטאטוס משרה סגורה

משרת סטודנט – מדעי הרוח

 

היקף העסקה: 90 עד 120 שעות בחודש

 

תחילת העסקה: מיידית

 

משך העסקה: חצי שנה

 

מתח הדרגות: חוזה סטודנטים

 

מקום העבודה: ירושלים

 

שליחת קורות חיים