07/03/2017
מספר משרה סטודנט 3-17
תאריך אחרון להגשת מועמדות 03/04/2017
סטאטוס משרה סגורה
קובץ משרה הורדה

סטודנט/ית בתחום חברה, קהילה ומכינות (משרה זו מיועדת לבני האוכלוסייה הערבית לרבות דרוזים וצ'רקסים)

 

היקף העסקה: עד 120 שעות בחודש
מתח הדרגות: חוזה סטודנטים
כפיפות המשרה: ממונה בתחום חברה, קהילה ומכינות
מקום העבודה: ירושלים
תחילת עבודה: מיידית