10/10/2016
מספר משרה סטודנט 10-16
תאריך אחרון להגשת מועמדות 01/11/2016
סטאטוס משרה סגורה

סטודנט/ית בתחום מדעי הרוח, חינוך, אמנויות וחברה

 

היקף העסקה: עד 120 שעות בחודש

 

 

מתח הדרגות: חוזה סטודנטים

 

 

כפיפות המשרה: ממונה תחום מדעי הרוח, חינוך, אמנויות וחברה

 

 

מקום העבודה: ירושלים

 

 

תחילת עבודה: מיידית

 

שליחת קורות חיים