10/01/2017
מספר משרה סטודנט 2-17
תאריך אחרון להגשת מועמדות 17/01/2017
סטאטוס משרה סגורה

סטודנט/ית בתחום מדעי הרוח, חינוך, חברה ואמנויות

היקף העסקה: עד 120 שעות בחודש
מתח הדרגות: חוזה סטודנטים
כפיפות המשרה: ממונה תחום מדעי הרוח, חינוך, חברה ואמנויות
מקום העבודה: ירושלים
תחילת עבודה: מיידית

 

תיאור תפקיד סטודנט 2-17 בתחום מדעי הרוח חינוך אומנויות וחברה

 

שליחת קורות חיים