30/10/2014
מספר משרה סטודנט 4/14
תאריך אחרון להגשת מועמדות 09/11/2014
סטאטוס משרה סגורה

סטודנט/ית בתחום מעקב, בקרה ורישוי

 
היקף העסקה: עד 90 שעות בחודש
 
מתח הדרגות: חוזה סטודנטים
 
כפיפות המשרה: ממונה תחום מעקב, בקרה ורישוי
 
מקום העבודה: ירושלים
 
תחילת עבודה: נובמבר