09/04/2014
מספר משרה סטודנט 1/14
תאריך אחרון להגשת מועמדות 09/05/2014
סטאטוס משרה סגורה

סטודנט/ית לאגף האקדמי

 
היקף העסקה: עד 90 שעות בחודש
 
מקום העבודה: ירושלים
 
תחילת עבודה: מיידי
 
כפיפות: ממונה בכיר למדעים, רוח ומשפטים