01/06/2015
מספר משרה סטודנט 5-15
תאריך אחרון להגשת מועמדות 18/06/2015
סטאטוס משרה סגורה

סטודנט/ית לאגף הערכת איכות והבטחתה

היקף העסקה: עד 90 שעות בחודש (עם אפשרות לתוספת של עד 120 שעות בהסכמה מראש)

 

תחילת העסקה: מיידית

 

מתח הדרגות: חוזה סטודנטים

 

מקום העבודה: ירושלים

 

שליחת קורות חיים