21/07/2016
מספר משרה סטודנט 7-16
תאריך אחרון להגשת מועמדות 28/07/2016
סטאטוס משרה סגורה

סטודנט/ית לאגף הערכת איכות והבטחתה

 

(היקף העסקה: עד 96 שעות בחודש (עם אפשרות לתוספת של עד 120 שעות בהסכמה מראש
תחילת עבודה: מיידי
מתח הדרגות: חוזה סטודנטים
מקום העבודה: ירושלים

 

שליחת קורות חיים