28/05/2017
מספר משרה סטודנט/ית 4-17
תאריך אחרון להגשת מועמדות 04/06/2017
סטאטוס משרה סגורה
קובץ משרה הורדה

סטודנט/ית לאגף הערכת איכות והבטחתה

 

היקף העסקה: עד 96 שעות בחודש (עם אפשרות לתוספת של עד 120 שעות בהסכמה מראש)
תחילת עבודה: מיידית
מתח הדרגות: חוזה סטודנטים
מקום העבודה: ירושלים