10/01/2018
מספר משרה משרה 02-18
תאריך אחרון להגשת מועמדות 17/01/2018
סטאטוס משרה סגורה
קובץ משרה הורדה

סטודנט/ית – לאגף הערכת איכות והבטחתה

היקף העסקה: עד 96 שעות בחודש (עם אפשרות לתוספת של עד 120 שעות בהסכמה מראש)
תחילת עבודה: מיידית
מתח הדרגות: חוזה סטודנטים
מקום העבודה: ירושלים