05/01/2017
מספר משרה סטודנט 1-2017
תאריך אחרון להגשת מועמדות 12/01/2017
סטאטוס משרה סגורה

סטודנט/ית לטיפול במכינות קדם אקדמיות

 

 

היקף העסקה: עד 120 שעות בחודש
מתח הדרגות: חוזה סטודנטים
כפיפות המשרה: ממונה תחום טכנולוגיה, מדעים, פארה רפואה
מקום העבודה: ירושלים
תחילת עבודה: מיידית

 

תיאור תפקיד סטודנט במכינות האקדמיות – סטודנט 1-2017

 

שליחת קורות חיים