15/12/2016
מספר משרה סטודנט 16-16
תאריך אחרון להגשת מועמדות 22/12/2016
סטאטוס משרה סגורה

סטודנט/ית בתחום ארסמוס+ ישראל

היקף העסקה: עד 120 שעות בחודש
מתח הדרגות: חוזה סטודנטים
כפיפות המשרה: ממונה משרד ארסמוס+ ישראל
מקום העבודה: ירושלים
תחילת עבודה: מיידית

 

שליחת קורות חיים