18/01/2018
מספר משרה סטודנט 3-18
תאריך אחרון להגשת מועמדות 25/01/2018
סטאטוס משרה סגורה
קובץ משרה הורדה

סטודנט באגף האקדמי

היקף העסקה: בין 90 ל- 120 שעות בחודש
מתח הדרגות: חוזה סטודנטים
כפיפות המשרה: ממונה תחום מדעי הרוח, חינוך ואמנויות
מקום העבודה: ירושלים
תחילת עבודה: מיידית