30/07/2015
מספר משרה סטודנט 8-15
תאריך אחרון להגשת מועמדות 06/08/2015
סטאטוס משרה סגורה

סטודנט ביחידה לפרוייקטים בתכנון ותקצוב משרד ארסמוס+ ישראל

 

היקף העסקה: עד 96 שעות בחודש, עדיפות לשלושה ימי עבודה מרוכזים.

 

מתח הדרגות: חוזה סטודנטים

 

כפיפות המשרה: מ"מ מנהלת משרד ארסמוס+

 

מקום העבודה: ירושלים

 

משך העסקה: אוגוסט 2015 עד דצמבר 2015

 

שליחת קורות חיים