03/01/2018
מספר משרה סטודנט 1-18
תאריך אחרון להגשת מועמדות 10/01/2018
סטאטוס משרה סגורה
קובץ משרה הורדה

סטודנט/ית בפרויקט מרכזי יזמות וחדשנות

היקף העסקה: עד 96 שעות בחודש
תחילת העסקה: מיידית
כפיפות המשרה: מנהל פרויקט מרכזי יזמות וחדשנות במוסדות להשכלה גבוהה
מתח הדרגות: חוזה סטודנטים
מקום העבודה: רמת גן