03/12/2017
מספר משרה סטודנט 11-17
תאריך אחרון להגשת מועמדות 10/12/2017
סטאטוס משרה סגורה
קובץ משרה הורדה

סטודנט בתחום אסטרטגית בינלאומיות וקשרי חוץ

היקף העסקה: עד 96 שעות בחודש
תחילת העסקה: מיידית
כפיפות המשרה: ממונה אסטרטגית בינלאומיות וקשרי חוץ
מתח הדרגות: חוזה סטודנטים
מקום העבודה: ירושלים