22/04/2018
מספר משרה סטודנט 4-18
תאריך אחרון להגשת מועמדות 29/04/2018
סטאטוס משרה סגורה
קובץ משרה הורדה

סטודנט בתחום אסטרטגית בינלאומיות וקשרי חוץ

היקף העסקה: עד 96 שעות בחודש
תחילת העסקה: מיידית
כפיפות המשרה: ממונה אסטרטגית בינלאומיות וקשרי חוץ
מתח הדרגות: חוזה סטודנטים
מקום העבודה: ירושלים