19/11/2018
מספר משרה סטודנט 8-18
תאריך אחרון להגשת מועמדות 26/11/2018
סטאטוס משרה סגורה
קובץ משרה הורדה

סטודנט בתחום אסטרטגית בינלאומיות וקשרי חוץ

היקף העסקה: עד 96 שעות בחודש

תחילת העסקה: מיידית

כפיפות המשרה: ממונה אסטרטגית בינלאומיות וקשרי חוץ

מתח הדרגות: חוזה סטודנטים

מקום העבודה: ירושלים