01/05/2019
מספר משרה סטודנט 4-19
תאריך אחרון להגשת מועמדות 08/05/2019
סטאטוס משרה סגורה
קובץ משרה הורדה

סטודנט בתחום בקרה, אכיפה ורישוי

היקף העסקה: 96 שעות

תחילת העסקה: מיידית

משך העסקה: שנה

כפיפות המשרה: ממונה בתחום בקרה, אכיפה ורישוי

מתח הדרגות: חוזה סטודנטים

מקום העבודה: ירושלים