20/08/2017
מספר משרה סטודנט 6-2017
תאריך אחרון להגשת מועמדות 05/09/2017
סטאטוס משרה סגורה
קובץ משרה הורדה

סטודנט בתחום מדעי הרוח, חינוך ואמנויות

היקף העסקה: בין 90 ל- 120 שעות בחודש
מתח הדרגות: חוזה סטודנטים
כפיפות המשרה: ממונה תחום מדעי הרוח, חינוך ואמנויות
מקום העבודה: ירושלים
תחילת עבודה: מיידית