03/06/2019
מספר משרה סטודנט 7-19
תאריך אחרון להגשת מועמדות 10/06/2019
סטאטוס משרה סגורה
קובץ משרה הורדה

סטודנט/ית לאגף דוברות

תיאור כללי: אגף דוברות והסברה ממונה על מכלול יחסי הציבור והפרסום של מל”ג וות”ת, לרבות פניות הציבור וחופש המידע

היקף העסקה: עד 96 שעות בחודש

תחילת עבודה: מיידית

מתח הדרגות: חוזה סטודנטים

מקום העבודה: ירושלים