05/05/2019
מספר משרה סטודנט 6-19
תאריך אחרון להגשת מועמדות 12/05/2019
סטאטוס משרה סגורה
קובץ משרה הורדה

סטודנט/ית לאגף הערכת איכות והבטחתה

היקף העסקה: עד 96 שעות בחודש

תחילת עבודה: מיידית

מתח הדרגות: חוזה סטודנטים

מקום העבודה: ירושלים