17/06/2019
מספר משרה סטודנט 9-19
תאריך אחרון להגשת מועמדות 24/06/2019
סטאטוס משרה סגורה
קובץ משרה הורדה

סטודנט/ית לתחום מלגות מצויינות

היקף העסקה: עד 96 שעות בחודש

מתח הדרגות: חוזה סטודנטים

כפיפות המשרה: ממונה בכיר, תחום מלגות מצויינות

מקום העבודה: ירושלים

תחילת עבודה: מיידית